About the Team

Rebecca Cunliffe

Broward County Team

Yiting Zhang, Ye Min, Hanqiu Qian, and Shuhao Liang

Yuanyuan Xiao Yunyi Deng Anna Rodell

Collier County Team

Yuanyuan Xiao, Yunyi Deng, and Anna Rodell 

Rebecca Cunliffe Carissa Pintello

Duval County Team

Rebecca Cunliffe and Carissa Pintello

Yuanyuan Xiao Yunyi Deng Anna Rodell

Lee County Team

Yuanyuan Xiao, Yunyi Deng, and Anna Rodell 

Peijuan Cao Riya Chakraborty Mai Elkhashab

Orange County Team

Peijuan Cao, Riya Chakraborty, and Mai Elkhashab 

Not Pictured

Osceola County Team

Lauren Schuessler, Xiwen Liu, and Xiaoyi Wang

Yuexi Wang Xinwei Zhang Amy Zhou

Palm Beach County Team

Yuexi Wang, Xinwei Zhang, and Amy Zhou

Yuexi Wang Xinwei Zhang Amy Zhou

Pinellas County Team

Yuexi Wang, Xinwei Zhang, and Amy Zhou